A nad Novim Sadom / And above of Novi Sad

— Please scroll down for an English version– Mi smo kućni miševi. Mesto na kome se najviše osećamo svoji i sigurni je između naša četiri zida fizički, a u našem svetu fantazije psihički. Ipak, ponekada, poželimo da vidimo nešto novo te promolimo nos napolje, u svet. Kako niko od nas dvoje ne vozi, neki dalji… Continue reading A nad Novim Sadom / And above of Novi Sad