Miris svežeg voća / The Smell of Fresh Fruit

— Please scroll down for an English version — Pronašao sam je na spoju dve boje. Jednom kada sam naučio da dodirujem nove nijanse i naučio da čujem nove oblike, staze iza mene više nije bilo. Sam u nepoznatoj zemlji, bez povratka i orijentacije. Možda bi tačnije bilo reći da je ona pronašla mene. Da.… Continue reading Miris svežeg voća / The Smell of Fresh Fruit